Зареєстровано підготовчий курінь УСП “Вовча Ліга”

posted in: Uncategorized | 0

На підставі подання КБ УСП України згідно правильника УСП булава ГБ УСП днем 21го червня 2021 року Божого зареєструвала підготовчий курінь УСП «Вовча Ліга». Дозволено використовувати курінні назву, хустку та накриття голови до однострою.

Мета куреня: сприяння всебічному вихованню молоді основаному на вірі в Бога, національній свідомості та патріотизмі, ідейних засадах Пластового закону; гармонійному розвитку особистості та формуванню активної громадянської позиції членів Куреня та його вихованців.

Причина чому члени куреня бажають створити Курінь: Кожен з нашого товариства будучи членом Пласту вже довгі роки, тяжів до пошуку
середовища, спеціалізацією діяльності якого в Пласті є виховання через «Життя в природі», а також, яке буде мати активну громадську позицію. Такі ідейні засади має 47 курінь УПС «Вовча Ліга» з яким у кожного з нас свої історії знайомства, які нас об’єднали в одне товариство. Прагнучи не поодинці, а гуртом працювати на втіленням мети Куреня, обмінюватись досвідом та допомагати собі навзаєм, ми об’єднуємось і хочемо заснувати
курінь УСП, так як в єдності є наша сила.