Загальний З'їзд УСП скликає Провід УСП у порозумінні з Головною Пластовою Булавою раз на три роки. Про дату й місце з'їзду та його програму Провід УСП повідомляє усі крайові проводи
УСП найменше чотири місяці наперед.

Участь у Загальному З'їзді УСП беруть усі члени УСП, які мають повні членські права і вирівняли членські внески. Усі ті, що не можуть приїхати, передають свої голоси на письмі іншим
учасникам З'їзду з тим, що один учасник не може мати більше чим два передані голоси.

Завданням Загального З'їзду УСП є:

  • приймати до відома звіти Проводу УСП;
  • пропонувати кандидатів до Проводу УСП згідно з точкою III.1 правильника та статутомКонференції Українських Пластових Організацій;
  • схвалювати напрямні діяльности УСП та вирішувати засадничі проблеми УСП, які не є застережені для Зборів Конференції Українських Пластових Організацій. Коли розглядається проблеми, застережені для Зборів Конференції Українських Пластових Організацій, то рішення Загального З'їзду УСП належить уважати пропозиціями на найближчі Збори Конференції;
  • схвалювати проєкти зміни правильника УСП і подавати їх до Головної Пластової Булави
    на затвердження.

Від Правильника УСП, стр. 5-6

Минулі З'їзди

2019: 2 листопада, в Мюнхен, Німеччина
2016: 24 серпня в Києві, Україна
2013: 8 червня в Іст Гановер, Ню Джерзі, США
2009: 7 листопaдa в Торонті, Онтеріо, Канада
2006: 4 листопада в Києві, Україна
2003: 1 листопада в Києві, Україна
2000: 11 листопада в Києві, Україна
1997: 11 жовтня в Іст Гановер, Ню Джерзі, США
1994: 8-10 жовтня в Іст Гановер, Ню Джерзі, США
1991: 12-4 жовтня в Іст Гановер, Ню Джерзі, США (вісті #58)
1981: 13 червня (вісті #45)
1970: 27-9 листопада в Торонті, Онтеріо, Канада (вісті #35)
1964: 5-7 вересня на Вовчі Тропі, Ню Йорк, США (стаття в Ukrainian Weekly)
1961: 2-4 вересня nа Пластовій Січі в Ґрефтои, Онтеріо, Канаді (статтю перед з'їздом; стаття після з'їздом).
1958: в вересні (стаття в Ukrainian Weekly)